Formular de adeziune

Art.1 Poate dobandi statutul de membru activ al asociatiei orice persoana fizica din tara sau din strainatate, interesata in realizarea obiectivelor asociatiei, capabila de implicare in proiectele si activitatile asociatiei. Intrarea in asociatie se face la propunerea consiliului director, in baza hotararii adunarii generale.

Art.2 Membrii asociatiei vor promova interesele asociatiei. In functie de aportul fiecarui membru la bunul mers al asociatiei, se pot da stimulente morale.

Art.3 Calitatea de membru se pierde prin retragere (la cerere) si exludere. Excluderea membrilor din asociatie va opera in cazul lipsei totale de activitate timp de trei luni consecutiv, precum si in cazul abaterilor grave de la statutul asociatiei, prejudicierea intereselor asociatiei sau a renumelui acestuia sau nerespectarea hotararilor organelor statutare. Excluderea unui membru din asociatie se decide de catre adunarea generala constituita conform statutului, cu majoritate de voturi, la propunerea consiliului director

Art.4 Membrii asociatiei au obligatia de a participa la adunarile generale. In situatia in care un membru al asociatiei lipseste in mod nemotivat de 3 ori consecutiv de la intrunirea adunarii generale, va fi sanctionat cu excluderea din asociatie. Cei exclusi nu pot emite pretentii asupra cotizatiilor pe care le-au achitat pana in acel moment.

Art.5 Fiecare membru al asociatiei se obliga sa achite cotizatia anuala si taxa de inscriere, stabilita la inceputul fiecarui an calendaristic. Neplata cotizatiei anuale este considerata drept dezinteres pentru activitatea organizatiei si atrage excluderea membrului din asociatie.